Informatie

Locatie

Het Nationaal Export Event 2023 vindt op woensdag 1 november 2023 plaats in De Woonindustrie Nieuwegein.

Adres

Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein

Inloop

Vanaf 13:45 uur

Programma

Van 13:45 tot 18:30 uur

Route

Auto
De Woonindustrie is strategisch gelegen nabij de A2, A12 en A27 in het hart van Nederland. Voor de deur van De Woonindustrie bevinden zich 1.250 gratis parkeerplaatsen en 8 laadpunten voor elektrische auto’s.

Openbaar vervoer
Ook met het OV is De Woonindustrie gemakkelijk te bereiken. Met tram 20 en 21 ben je binnen 15 minuten bij De Woonindustrie vanaf Utrecht Centraal. Wanneer je bij halte Zuilenstein uitstapt is de De Woonindustrie duidelijk zichtbaar op slechts twee minuten loopafstand.

Toelatingsbeleid

Het toelatingsbeleid is van toepassing op alle bezoekers van het Nationaal Export Event.

1. Alleen geregistreerde bezoekers kunnen deelnemen aan NEX. Geregistreerde bezoekers hebben een bevestiging ontvangen.

2. Bezoekers van NEX zijn ervaren exporteurs, ondernemers die al internationaal zakendoen, personen werkzaam bij exporterende bedrijven en medewerkers van kennisinstellingen en NGO’s. Dit evenement is niet gericht op consultants. Bezoekers van het event dragen geschikte zakelijke kleding.

3. Bezoekers mogen hun bezoekerspas niet uitlenen aan andere personen. Gebeurt dit wel, dan kunnen de pashouder en de persoon die de pas gebruikt verwijderd worden van het event.

4. Personen die door diefstal, bedrog of op een andere onwettige manier een bezoekerspas bemachtigen, kunnen worden verwijderd van NEX.

5. Bezoekers van NEX wordt gevraagd een identiteitsbewijs met foto (ID, paspoort of rijbewijs) bij zich te dragen. De organisatoren van het evenement kunnen hiernaar vragen.

6. Personen jonger dan 15 jaar worden niet toegelaten op NEX, tenzij de organisatoren van het event hen hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

7. Van de bezoekers van NEX wordt verwacht niet betrokken te raken bij enige vorm van klantenwerving, flyeren, demonstraties, ongepast gedrag, het dragen van beledigende kleding of andere activiteiten die NEX kunnen verstoren.

8. Tijdens NEX zullen er professionele fotografen rondlopen om foto’s en video’s te maken. Iedereen die deelneemt aan NEX stemt in met dergelijke fotografie en filmopnames zonder enige compensatie. Bezoekers van het event bevestigen dat de organisatoren het recht hebben om, zonder aansprakelijkheid, dergelijke foto’s en video’s te gebruiken voor de marketing van NEX en voor exploitatie in alle media, ook na het evenement.

9. De organisatoren van NEX hebben het recht bezoekers te weren of te verwijderen die dit beleid niet naleven, of van wie zij de kans groot achten de regels te overtreden. Ook personen die op grond van geldende sancties, wetten of voorschriften niet aanwezig mogen zijn, zullen geweerd worden.